Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 27. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Zpracování podkladů pro vyhlášení VKP Chlum u Dobrušky
  Autor/ři: Luboš Moravec
  Z floristického hlediska lze Chlum zařadit mezi nejbohatší lokality celého Podorlicka. Dokládá to mj. i skutečnost, že tu od počátku 19. století bylo nalezeno cca 600 taxonů vyšších rostlin, což je zhruba třetina celkového druhového bohatství celého regionu Orlických hor a Podorlicka.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vývoj krajiny a jeho vliv na stav luční a rybniční vegetace na Kralicku
  Autor/ři: Zdeněk Janovský
  V oblasti nalezena dvě kriticky ohrožená rostlinná společenstva (Caricetum rostratae, Riccietum fluitantis), zamítnuta hypotéza o rozhodujícím vlivu přítomnosti melioračního detailu na formování vegetace. Zhodnocena úloha lesních rybníků jakožto refugií druhů chybějících v kulturní krajině.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Schopnost lesního porostu poutat oxid uhličitý - spojitost s globální změnou klimatu
  Autor/ři: Milan Pospíšil
  Potvrzení mé hypotézy, že lesní porost na Experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž je spotřebičem oxidu uhličitého.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz