Archiv vítězných prací SOČ


www.webarchiv.cz

Elektronický archiv vítězných prací SOČ, spravovaný Národním institutem dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zahrnuje odborné práce studentů, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím místě v každém ze soutěžních oborů celostátní přehlídky SOČ. V archivu jsou práce umístěné se souhlasem autorů.

Archiv má sloužit jako studijní materiál pro žáky středních škol, kteří mají zájem o Středoškolskou odbornou činnost. Díky archivu se mohou seznámit s tím, jaké problémy a témata studenti v uplynulém ročníku řešili a jak si s nimi poradili. Archivované práce mají tedy především sloužit jako určitá inspirace pro zpracování vlastní odborné práce.

V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že i když jsou to práce úspěšné v příslušném ročníku, mohou obsahovat některé nepřesnosti, resp. chyby, a to jak v obsahové stránce, tak v postupech řešení, ve formě zpracování atd. Úroveň zpracování byla předmětem jednání v průběhu posuzování prací i jejich prezentací v rámci veřejných obhajob a diskusí, které jsou nedílnou součástí soutěže. Ocenění dobrých výsledků, ale i náměty, doporučení, případně připomínky ke kvalitě zpracování, formální úpravě textů atp. nejsou součástí textů uložených v archivu.

Pokud budete citovat z některé soutěžní práce uvedené v archivu, je nezbytné uvést ji v seznamu literatury, odkazování v textu atd. (dle platných norem pro bibliografické citace a s uvedením příslušného ročníku SOČ a soutěžního oboru) – v souladu se zásadami autorské etiky a autorských práv, zejména: nepřivlastňovat si cizí myšlenky a nápady, důsledně citovat jiné autory, pokud použijeme ve vlastní práci jejich myšlenky nebo texty.

Archiv je seřazen podle jednotlivých soutěžních oborů. U každé práce je uveden název práce, autor/autoři práce a škola, kterou v době zpracování práce navštěvoval(i), krátká anotace a vlastní text práce ve formátu PDF.

VŠECHNA PRÁVA JSOU VYHRAZENA AUTORŮM

vstup do archivu vítězných prací pro 45. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 44. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 43. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 42. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 41. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 40. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 39. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 38. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 37. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 36. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 35. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 34. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 33. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 32. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 31. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 30. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 29. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 28. ROČNÍK
vstup do archivu vítězných prací pro 27. ROČNÍK

soc.cz