Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 30. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Vnitřní parazité psů a koček jako potenciální původci onemocnění člověka
  Autor/ři: Pavlína Vobořilová
  Zjistit výskyt parazitárních onemocnění psů a koček přenosných na člověka. Porovnat množství výskytu parazitů u koček a psů, na vesnicích a ve městech. Zjistit nejčastější druhy parazitů. Upozornit veřejnost na problematiku parazitárního onemocnění.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Biocentrum Dubická stráň
  Autor/ři: Lucie Křížková
  vytovoření biocentra se zaměřením pro lesní zvěř, opylovače a jiné živočichy, zlepšení krytových, potravních a reprodukčních podmínek, zlepšení ekologické stability, podpora reprodukce pernaté zvěře, zlepšení zdravotního stavu krajiny, zachování druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, zachování unikátních krajinných fenoménů, zajištění příznivého působení na zemědělské a lesní kultury
  Text práce ve formátu PDF
 3. Chov zdrobnělých velsumek rezavě koroptvích
  Autor/ři: Václav Nedělka
  dokumentace a vyhodnocení výsledků chovu, prezentace výsledků pro další chovatele, využití ve šlechtitelské práci
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz