Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 30. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Banánové děti: Mladá vietnamská generace v ČR
  Autor/ři: Thuy An Nguyen, Anna Krejčí
  upozornění a formulace problémů spojených s integrací vietnamských studentů do české společnosti, zjištění konkrétních problémů vietnamských studentů, s nimiž se přímo potýkají, zjištění mínění českých studentů ohledně vietnamské komunity
  Text práce ve formátu PDF
 2. Školní arboretum SOŠ Šumperk a jeho využití při ekologické výchově, vzdělávání a osvětě veřejnosti v roce 2007
  Autor/ři: Štěpánka Staňková, Dana Badalová
  provést situační analýzu, navrhnout zlepšující řešení, připravit vlastní ekologické programy, zmapovat ostatní ekologické programy, vytvořit dokumentační materiál (fotografie, propagační materiál, webové prezentace) sloužící k medializaci, popsat možnosti financování těchto aktivit (sponzoring, fundrising)
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: 40M14TS270689A.zip  
 3. Stáří ve třetím tisíciletí
  Autor/ři: Jana Kučerová, Jaroslav Novotný
  Cílem práce je popsat vztah společnosti ke starým lidem, potažmo k vlastnímu stárnutí. Dále prezentovat obraz společnosti seniorů žijících v domovech důchodců.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz