Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 30. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

1. matematika a statistika

 1. Numerické diferintegrování
  Autor/ři: Alexander Slávik
  Popsat, vyzkoušet a srovnat různé metody pro numerické diferintegrování
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: 40J01AS100190A.zip  
 2. Regresní analýza pro kompoziční data
  Autor/ři: Jaroslava Geletičová
  Cílem práce je popsat základní aspekty teorie kompozičních dat, mnohorozměrných dat, kde jediná relevatní informace je obsažena pouze v podílech mezi jejich složkami, a zejména potom rozvinout možnosti regresní analýzy pro kompoziční data metodou ortogonální regrese. Obdržené výsledky potom následně aplikovat na reálný problém za použití výpočetní techniky pro provedení numerických výpočtů.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Univerzalita v celulárních automatech
  Autor/ři: Robert Šiška
  Popsat důkaz o univerzalitě základního celulárního automatu
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz