Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 27. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Vliv atypickách antipsychotik na chování laboratorních potkanů v animálním modelu symptomů schizofrenie
  Autor/ři: Lukáš Rambousek
  Pozitivní ovlivnění schizofrenní symptomatologie navozené podáním MK-801 atypickými antipsychotiky (klozapin, risperidon).
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 2. Dynamika exprese mRNA Sak, Polo kinázy 4, během růstu a zrání prasečího oocytu
  Autor/ři: Milan Blaha
  Byla získána parciální sekvence cDNA prasečí Sak-a. Nejvyšší hladiny mRNA pro Sak-a byly naměřeny u rostoucích oocytů, pokles u oocytů s GV a konstantní hladina transkriptu s náznakem poklesu u oocytů v metafázi I a II. Efekt a-amanitinu se zpožďuje díky velikosti oocytu.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Příspěvek k biologii druhu Xerolycosa nemoralis (Araneae, Lycosidae)
  Autor/ři: Vít Smola
  Popis a zobrazení základních typů nor druhu Xerolycosa nemoralis, popis dosud neznámého průběhu kopulace tohoto druhu.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz