Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 27. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Československá emigrace do kanady po roce 1948
  Autor/ři: Jakub Hodboď
  Výsledkem je práce o útěcích Čechoslováků do Kanady po roce 1948 včetně příčin a důsledků. Na 30 hodinách audio a video pásek jsou zaznamenány unikátní osudy lidí, kteří v ČR upadají v zapomnění. Došlo k navázání spolupráce mezi gymnáziem a krajanskými spolky v Torontu.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Zaniklá vesnice Habřinka
  Autor/ři: Pavel Drnovský
  Během povrchového průzkumu se podařilo přesně lokalizovat ZSO Habřinku. Pomocí porovnání rozložení a četnosti archeologických nálezů byl určen tvar původní zástavby a tím i typ sídliště. Chronologickým určením keramických zlomků byla zpřesněna doba existence vsi.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Hyksósové, vládci cizích zemí
  Autor/ři: Vlastimil Vrtal
  Práce vyvrací všeobecně zažité nepřesnosti o Hyksósech a jejich vládě nad Egyptem. Poskytuje netradiční pohled na problematiku z druhé strany – od Hyksósů. Výsledkem jsou překlady primárních pramenů a souvislý pokus o jejich interpretace.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz