Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Zrychlují nitrátové ionty tok vody v listech?
  Autor/ři: Eliška Humeňanská
  Záměrem práce je lépe pochopit a popsat signalizační funkci nitrátů v rostlinách. Cílem této práce je posoudit, jaký vliv má krátkodobá deficience dusíku na fyziologické funkce rostlin hrachu setého (Pisum sativum). Dále byly stanoveny tyto dílčí cíle: • zjistit, jak rychle rostlina reaguje zpomalením transpirace • zjistit, zda zpomalení transpirace může být důsledkem nedostatku dusičnanových iontů • zjistit, jestli je rychlost transpirace závislá na množství nitrátů transportovaných do listů
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vliv délky pěstování sadby chmele na optimální tvorbu kořenové biomasy
  Autor/ři: Vít Nachlinger
  Cílem práce je stanovit na základě výzkumu nejvhodnější dvou až tří týdenní úsek přesazování zakořenělých řízků chmele do květináčů a jejich následné vystavení na venkovní pěstební plochu. To je důležité pro ekonomiku pěstování výsledného produktu – balíčkové sadby chmele. Ideální termín přesazování zakořenělých řízků pomůže určit přesnou pěstební dobu, kdy balíčková sadba splňuje expediční parametry a zároveň se optimalizují náklady na její vypěstování. Jako další faktor byl sledován vliv použití většího květináče na kvalitu výsledné balíčkové sadby při zohlednění vyšších nákladů.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Ruptura předního zkříženého vazu u psů
  Autor/ři: Adéla Jahodová
  Tato práce měla za cíl zhodnotit příznaky a rizikové faktory ovlivňující vznik ruptury předního zkříženého vazu u psů, a který rizikový faktor toto onemocnění ovlivňuje nejvíce. Druhý cíl byl zaměřen na operaci TPLO. V tomto cíli jsem chtěla vyhodnotit přesnost prováděné operace TPLO na Veterinární klinice Medipet a jak přesnost této operace ovlivní délku rekonvalescence a pooperační výsledky pacientů. Stanovila jsem hypotézu, že jedinci s nejlépe provedenou operací by měli mít nejlepší pooperační klinické výsledky a nejkratší dobu rekonvalescence.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz