Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. Zdravotnictví

 1. Studium afinitních interakcí diagnostických molekul antigen-protilátka a antigen-aptamer vybranými imunoanalytickými metodami
  Autor/ři: Marek Kalvoda
  Cílem práce bylo ověřit možnosti využití molekul aptamerů v imunochemické detekci vybraných biologicky aktivních proteinů (biomarkerů), a jejich porovnání s obvykle využívanými protilátkami (imunoglobuliny). Pomocí vybraných imunoanalytických metod byly studovány interakce aptamer – biomarker a protilátka – biomarker. Cílem bylo verifikovat a zhodnotit specifitu interakcí těchto molekul a ověřit využitelnost aptamerů pro případnou klinickou detekci proteinových biomarkerů jako vhodné alternativy protilátek.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Sledování růstu kmenových buněk a testování podkladů pro vývoj tkáňové náhrady
  Autor/ři: David Havrlant
  Testování podkladů pro diferenciaci kmenových buněk, tvorba scaffoldu
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vliv TRPV4 kanálu na vlastnosti astrocytů po fokální mozkové ischemii
  Autor/ři: Andrea Růžičková
  Cílem této práce bylo charakterizovat vliv TRPV4 kanálu na vlastnosti astrocytů po fokální mozkové ischemii. Dílčími cíli bylo určit elektrofyziologické vlastnosti astrocytů v in vitro modelu a následně zkoumat změny ve vápníkové koncentraci ve tkáňových řezech v závislosti na aktivitě TRPV4.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz