Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. Molekulární biologie

 1. Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy
  Autor/ři: Tereza Šustrová
  Identifikovat a popsat katalytické místo luciferázy NanoLuc s navázaným luciferinem, pomocí rentgenové krystalografické strukturní analýzy. Vyřešit a popsat makromolekulární strukturu komplexu luciferázy NanoLuc jak s navázaným luciferinem FMZ, tak i s navázaným CTZ a popsat molekulární rozdíly v jejich rozpoznávání touto luciferázou. Ze získaných strukturních a biochemických dat navrhnout a zkonstruovat nové, vylepšené varianty enzymu, které by efektivně katalyzovaly bioluminiscenční reakci s nativním luciferinem CTZ, tak aby se nemusel používat syntetický, cytotoxický a drahý luciferin FMZ.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vliv transkripční aktivity proteinu YAP1 na expresi srdečních biomarkerů v in vitro diferencovaných kardiomyocytech
  Autor/ři: Kateřina Jiráková
  Mým záměrem bylo charakterizovat transkripční aktivitu proteinu YAP1 v in vitro diferencovaných kardiomyocytech a přispět tak k výzkumům zabývajícím se regenerací srdeční tkáně na molekulární úrovni. Dílčí cíle mé práce byly následující: 1) charakterizace morfologie a genové exprese in vitro diferencovaných kardiomyocytů 2) objasnění vlivu transkripční aktivity proteinu YAP1 na expresi srdečních biomarkerů v in vitro diferencovaných kardiomyocytech 3) zvýšení transkripční aktivity proteinu YAP1 inhibicí signální dráhy Hippo – biochemicky i mechanicky 4) objasnění vlivu zvýšené transkripční aktivity proteinu YAP1 na genovou expresi in vitro diferencovaných kardiomyocytů
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Synaptická dysfunkce Huntingtonovy choroby na myším modelu zQ175
  Autor/ři: Tereza Mandáková
  Charakterizace vlivu mutovaného huntintinu na synapse a synaptogenezi během neuronálního vývoje.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz