Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. Biologie a vědy o Zemi

 1. Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni
  Autor/ři: Adriena Jedličková
  Cílem této práce bylo analyzovat vliv šestitýdenní a jedenáctitýdenní inhalace generovaných rozpustných a nerozpustných nanočástic olova na mikroskopickou stavbu čichového epitelu a mozku in vivo s využitím myši laboratorní jako modelového organismu a určit efektivitu reparativních procesů v těchto tkáních. Vliv nanočástic olova na nervové buňky a jejich působení na signalizaci asociovanou se změnami cytoskeletu pak i potvrdit s využitím primárních buněčných kultur trigeminálních ganglií in vitro.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vliv proměn stanovišť na společenstva členovců a ideální vodní nádrž pro biodiverzitu pískoven
  Autor/ři: Matěj Ešpandr, Ondřej Vaněk
  V naší práci se zaměřujeme zejména na výzkum společenstev vybraných skupin větších členovců a planktonu na vodních i suchozemských lokalitách ve Štěrkopískovně Hůrka v Plané nad Lužnicí v jižních Čechách. Naše výsledky analyzujeme a na jejich základě se snažíme vytvořit řadu doporučení pro praktická ekologická opatření v pískovně.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Aktivita kmenových buněk v myších řezácích po jejich poškození
  Autor/ři: Štěpánka Keprtová
  Myší řezák je unikátním modelem, na kterém lze změnu aktivity kmenových buněk pozorovat ve velmi krátkém časovém intervalu, což je jeden z důvodů, na základě kterého se stal předmětem četných výzkumů zejména v oboru regenerativní medicíny. Mechanismy, které se skrývají za jeho regenerační schopností, však stále zůstávají neobjasněné. Přitom právě odhalení principů těchto mechanismů může posunout teoretické poznatky o kmenových buňkách do praktické léčby dnes doposud nevyléčitelných onemocnění. Práce poskytuje nový náhled na kmenové buňky a ukazuje je ve světle, ve kterém je ještě nikdo předtím nepozoroval. Objasňuje funkce sledovaných exprimovaných genů a poskytuje dosud nepopsané informace o jejich vlastnostech v kontextu myšího řezáku. Sleduje taktéž jejich proměnlivou expresi a zasazuje je do celistvého kontextu komplexních interakcí, popřípadě celých signalizačních drah – Wnt, Shh nebo Fgf, které se podílí na regeneraci zubní tkáně. Hlavním cílem této práce bylo objasnit mechanismy změn v myším řezáku na buněčné i molekulární úrovni. Za tímto účelem byla popsána exprese genů Dkk1, Wisp1, Ecel1, Lypd1, Nell1 a Bhlhe41, které byly vyselektovány na základě dat z probíhajícího dlouhodobého výzkumu. Výsledky, kterými tato práce přispěla ve výzkumu této oblasti, mají potenciál se do budoucna uplatnit na poli regenerativní medicíny.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz