Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. Chemie

 1. Syntéza nových selektivně-duálních inhibitorů cyklin dependentích kináz
  Autor/ři: Janis Bojko
  Tato práce se věnuje přípravě trisubstituovaného purinového inhibitoru, který by měl působit jako duální inhibitor dvou enzymů a to cyklin-dependentní kinázy 4 a 6 a tyrosin-proteinkinázy receptorového typu FLT3. Tento purin je strukturně odvozený od komerčně dostupného CDK4 inhibitoru Palbociclibu a experimentálního duálního inhibitoru AMG 925. CDK4 inhibitory jsou látky účinné v léčbě rakoviny prsu. FLT3 inhibitory jsou látky účinné v léčbě akutní myeloidní leukémie. Ukázalo se, že u kombinované léčby s CDK4 inhibitory je progrese léčby vyšší díky nižšímu rozvoji rezistence u léčby akutní myeloidní leukémie. Teoretická část se zabývá mechanismem regulace buněčného cyklu pomocí CDK a zároveň popisuje významné syntetické metody, které v této práci byly použity pro syntézu cílové látky. Všechny syntetické kroky společně s popisem reakčního mechanismu jsou popsány v diskuzní části.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Značení protilátek nanočásticemi a jejich využití v analýze biologických vzorků
  Autor/ři: Eliška Konečná
  • Na základě experimentálních dat zhodnotit výhody a nevýhody metody a zda a za ja-kých podmínek je použitelná v praxi v porovnání s běžnými detekčními technikami.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Multiparametrický monitoring kvality ovzduší s využitím moderních analytických metod
  Autor/ři: Marek Plachý
  Navrhnout a otestovat komplexní metodu pro sledování kvality ovzduší.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz