Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. Fyzika

 1. Hledání nových proměnných hvězd pomocí družice TESS
  Autor/ři: Tomáš Rektořík
  Práce se zabývá hledáním a parametrizací nových proměnných hvězd pomocí družicových dat TESS. Prezentuje poloautomatické zpracování dat pomocí knihovny lightkurve v jazyce Python. Diskutuje problematiku analýzy proměnnosti a použitých metod. Blíže pojednává o vybraných hvězdách a navazující analýze a pozorování.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Charakteristika gama záblesku GRB210306A
  Autor/ři: Jakub Hadač
  Hlavní náplní této práce byl popis a navržení fyzikální interpretace světelné křivky gama záblesku GRB 210306A. Za tímto účelem byl vytvořen jednoduchý model popisující jevy přispívající k emisi v měkčí oblasti spektra (rentgenový, optický obor). Pomocí numerické optimalizace byly na základě dostupných pozorování nalezeny jeho optimální parametry. Celý proces se zaměřoval na určení fyzikálních vlastností dosvitu tohoto gama záblesku.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Výpočet poloh nebeských těles
  Autor/ři: Lukáš Hrdý
  Tato práce se zabývá výpočtem efemerid nebeských těles – tedy předpovědí poloh nebeských těles v předem definovaném čase. Cílem bylo vytvořit program v programovacím jazyce Pascal, který bude efemeridy schopen počítat. Součástí práce je také určení souřadnic komety C/2017 K2 (PanSTARRS) z vyfotografovaných snímků. Výsledkem je porovnání souřadnic spočítaných programem s polohou komety na vyfotografovaných snímcích.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz