Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Jednota a mnohost. K problematice diverzifikace jsoucen a analogie pojmu jsoucna.
  Autor/ři: Benedikt Mrázek
  Představit problém jednoty a mnohosti jsoucna na konkrétním příkladě tzv. aporie rodu, tj. reifikace (jsoucnosti) diferencí jsoucna a zároveň ukázat význam tohoto problému. Tím eo ipso ukážeme i význam a aktualitu metafyzického výzkumu obecně; stejně tak chceme přispět k docenění kvalit starší metafyzické tradice, jež není, či přinejmenším být nemá, jen nějakou mrtvou muzeální archiválií, ale spíše autonomní tradicí schopnou vlastními prostředky řešit významné problémy, které už jsou dnes z velké části neprávem zapomenuty. Dalším cílem práce je představit jak různé historické způsoby řešení našeho problému, tak i pokus o řešení vlastní, inspirované historickými přístupy, ne jimi však zcela determinované.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Výběr soudců „čtvrtého“ Ústavního soudu
  Autor/ři: Jan Zahradníček
  Cíle práce jsem si vytyčil celkem tři. Prvním je přispět do začínajícího veřejného diskursu nad výběrem ústavních soudců. Druhým cílem je nabídnout nové dimenze, jak lze na výběr a jmenování ústavních soudců nazírat. A třetím cílem je přispět k transparentnosti celého jmenovacího procesu a poukázat na aspekty, které se v něm obyčejně ztrácejí.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Hledání identity u černošských míšených adolescentů v Česku
  Autor/ři: Eva Pavla Ngamokoba
  Záměrem práce je poskytnout autentický pohled do života a vyrůstání černošských míšených adolescentů v Česku. Jeden z cílů je položení základní terminologie používané v konverzacích o menšinách a také charakteristika slovníku, který může být považován za urážející. Výzkumná otázka se ptá na specifické faktory, kterými se liší dospívání černošských míšených adolescentů od dospívání českých bělošských adolescentů. Česká společnost dokáže být plná rasismu, stereotypů, předsudků a xenofobie. Důvodů těchto postojů je několik, ale práce nemá za hlavní cíl vysvětlit proč tomu tak je. Účelem práce je poskytnout zrcadlo pro českou společnost a ukázat jak může její chování ovlivnit život odlišujícího se jedince v homogenní společnosti.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz