Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 1. Život a dílo Dylana Thomase
  Autor/ři: Jakub Jašek
  Cílem práce je představit tohoto autora českému čtenáři, přinést ucelenou biografii jeho života, zamyslet se nad významem jeho tvorby a pochopit jeho neobyčejnou popularitu. Dále chci interpretovat a formálně analyzovat některé z jeho nejdůležitějších básní a vůbec poprvé je uveřejnit ve vlastním překladu.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vnímání češtiny lidmi s nebinárními genderovými identitami
  Autor/ři: Andrej Bružeňák
  Středoškolská odborná činnost se věnuje jazykovému problému českého mluvčího, který se necítí být ani čistě ženou, ani čistě mužem. Práce rozebírá prostředky, jimiž čeština gender vyjadřuje, význam jazyka pro vyjadřování, chápání a objevování genderové identity, komunikační situace spojené s jazykovým problémem a také jeho možná řešení a vznikající jazykový úzus v této oblasti. V poslední kapitole se práce věnuje jazykové hře a rozširuje jednu z experimentálních gramatických kategorií.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Knižní obálky
  Autor/ři: Adéla Kožoušková
  Cílem páce je poukázat na důležitost knižní obálky a přinést nový pohled na tuto problematiku. Shrnout informace o knižních obálkách, včetně informací přímo od výtvarných redaktorů, které nejsou obecně známé. Dále pak popsat aktuální situaci na této výtvarné scéně a zdokumentovat momentální trendy a jejich důvody. Poté, s využitím těchto informací, vytvořit dvě vlastní originální obálky.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz