Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 45. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

 1. Rekonverze objektu Brno, Kneslova 5, nová energetická koncepce včetně zapojení alternativních energetických zdrojů
  Autor/ři: Linda Titzová
  V první části své Středoškolské odborné činnosti jsem se zabývala návrhem rekonverze objektu Brno, Kneslova 5. Jedná se o modernizaci, revitalizaci a doplnění provozu stávající budovy o nové funkce v jejím využití a s tím související zajištění bezbariérovosti a dopravní obsluhy budovy. Ve druhé části jsem se rovněž zaměřila na koncepci nového energetického řešení budovy, včetně zapojení alternativních energetických zdrojů (tepelná čerpadla, fotovoltaika) a návrh úprav zaměřených na energetické úspory provozu objektu.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Aula SPŠ stavební Opava
  Autor/ři: Kristýna Potácelová
  Cílem je vytvoření nového bezbariérového shromažďovacího prostoru, který naší škole citelně chybí. Byl by určen nejen pro přednášky či předávání maturitních vysvědčení, ale i pro atraktivnější vyučovací hodiny a mimo jiné také odpočinek studentů
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Studie novostavby správcovského objektu pro zámecký areál Liběchov
  Autor/ři: Tadeáš Tichý
  Práce je součástí dlouhodobého záměru revitalizace zámeckého areálu v Liběchově. V této fázi záměru se zabývám využitím jedné z částí areálu pro potřeby správy zámku a občanského vybavení města. Ve své práci jsem navrhl architektonické a urbanistické řešení novostaveb sloužících výše zmíněným záměrům. Při hledání řešení bylo nutné přihlédnout ke skutečnosti, že se areál nachází v záplavovém území.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz