Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Role choroidálního plexu v průběhu Alzheimerovy choroby
  Autor/ři: Karolína Jeřábková
  Alzheimerova choroba je jedno z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění, pro které do dnešního dne neexistuje žádná účinná léčba. V průběhu choroby jsou v centrální nervové soustavě popsány dva hlavní patologické nálezy – agregace amyloid-ß (Aß) peptidu a formace hyperfosforylovaných tau proteinů. Stále více důkazů však poukazuje na třetí významný jev, a to chronickou imunitní reakci asociovanou s nadměrnou aktivací gliových buněk a expresí zánětlivých cytokinů. Choroidální plexus je hustě prokrvená tkáň tvořena specializovanými epiteliálními buňkami, které produkují mozkomíšní mok, tvoří základ hematolikvorové bariéry, a celkově tak zajišťují homeostázu centrální nervové soustavy. Nejnovější studie potvrdily změny v jeho struktuře a imunitních funkcích během Alzheimerovy choroby. Práce se zabývá rolí choroidálního plexu v průběhu Alzheimerovy choroby a jeho potenciálním vztahem s přítomnou neuroinflamací.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Účinek sulforafanu na regionální průtok krve mozkem
  Autor/ři: Martin Nedecký
  Zjistit, zda podání účinné látky sulforafanu zvyšuje regionální průtok krve mozkem při vyvolané odpovědi na transcallosální elektrickou stimulaci potkana 24 hodin po aplikaci.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Léčba cerebrálních kavernózních malformací
  Autor/ři: Adéla Bubeníková
  Předkládaná práce prezentuje problematiku léčby cerebrálních kavernózních malformací z pohledu intervence i observace. Byla vytvořena meta-analýza a systematický přehled zahrnující 98 primárních publikací s celkem 100 kohortovými studiemi se souborem čítajícím 8994 pacientů, kteří byli s tímto onemocněním v průběhu let 1990−2020 léčeni chirurgicky, radiochirurgicky nebo konzervativně.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz