Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Studium role vazebného místa R38 K40 proteinu Rack1 na ribozom na modelu proteinu Morg1
  Autor/ři: Marina Sokolová
  Rack1 a Morg1 jsou scaffoldní proteiny a napomáhají jiným proteinům spolu interagovat. Rack1 využívá aminokyselin R38-K40 (u Saccharomyces cerevisiae, R36-K38 u savčího Rack1) pro svou vazbu na 40S podjednotku ribozomu a pravděpodobně i pro translokaci do stresových granulí. Nicméně esencialita aminokyselin R38-K40 pro vazbu na ribozom a jejich role při přesunu Rack1 do stresových granulí není dosud zcela prokázaná. Cílem této práce bylo objasnit či lépe pochopit tyto výzkumné otázky.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Příprava experimentálního systému pro analýzu kináz CK1α a CK1α-like in vitro a jeho využití pro určení substrátové specificity těchto kináz
  Autor/ři: Darja Klementová
  příprava experimentálního systému pro analázu CK1alfa a CK1alfa-like in vitro determinace substrátové specificity CK1alfa a CK1alfa-like v rámci signalizační dráhy Wnt/Beta-katenin
  Text práce ve formátu PDF
 3. Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana
  Autor/ři: Adéla Uhrová
  Cílem mé odborné práce SOČ je zjistit, jak AGO vazebná doména, nacházející se v proteinu SPT6L, ovlivňuje kvetení. Pokud totiž zjistím, který květní gen SPT6L reguluje, můžu zjistit, jak ho reguluje – tedy jaká je funkce SPT6L. AGO proteiny jsou spolu s malými RNA významným regulátorem genové aktivity a širší poznání způsobů jejich funkce by mohlo vést například k lepšímu porozumění některých dědičných chorob a k dalšímu rozvoji šlechtění a GMO. Abych zjistila, jaké regulační dráhy se SPT6L účastní, analyzovala jsem genetické interakce mezi mutanty 3 klíčových a dobře popsaných genů regulujících kvetení s mutantem v genu SPT6L ovlivňujícím transkripci. Můj předpoklad je, že mutant v AGO vazebné doméně genu SPT6L vykvete dříve než divoký typ.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz