Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

3. chemie

 1. Příprava prekurzorů makrocyklických analogů pepstatinu A
  Autor/ři: Pavel Říkovský
  Připravit prekurzor makrocyklického analogu pepstatinu A, pracovně nazvaného bromofenylalanin statin (Br-PheSta), z komerčně dostupného Boc-3-bromo-L-Phe-OH Připravit druhý prekurzor makrocyklického analogu pepstatinu A, vhodný linker v podobě derivátu kyseliny kyseliny Boc-13-amino-tridekanové, prodloužením řetězce komerčně dostupné kyseliny Boc-11-amino-undekanové
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Využití mikrofluidiky při ochraně životního prostředí pomocí metabolického inženýrství
  Autor/ři: Lukáš Drdla
  Optimalizovat analytickou metodu pro citlivou detekci glycerolu, odhalit a odstranit její limitace.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Exprese, purifikace a bionformatická analýza serinové proteázy S01.A55 z larev bzučivky zelené
  Autor/ři: Theodor Kutý
  Larvální terapie se v léčbě chronických ran ukazuje jako efektivní jak historicky, tak i podle menších studií, což vede k snahám o vytvoření léčiva složením podobnému slinám těchto larev. Cílem práce je laboratorně připravit enzym (typ serinové proteázy, ty jsou podle studií v slinách nevíce obsaženy), který byl nalezen v genomu slinných žláz larev bzučivky zelené (ty se využívají v larvální terapii) a mohl by tak být jednou z látek s terapeutickými účinky. Enzym nese předběžné označení S01.A55. Tento proces přípravy má ovšem podúrovně, které jsem se také rozhodl zařadit jako cíle. Těmi tedy jsou I. připravit plazmid, pro expresi enzymu v bakteriích, II. vyvolat expresi v bakteriích, III. enzym vypurifikovat, IV. Provést jednoduchou bioinformatickou analýzu v podobě předpovědi struktury enzymu počítačovými programy AlphaFold2 a Phyre2, V. Vše popsat, tak aby tomu rozuměla i neodborná veřejnost.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz