Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Gaussovo dělo
  Autor/ři: Mathias Palme
  Cílem práce bylo sestrojit vícestupňové Gaussovo dělo typu coilgun a experimentem ověřit, jak závistí výsledná rychlost projektilu na vzdálenosti jednotlivých cívek a zdali se bude s každým dalším stupněm zvyšovat výsledná rychlost projektilu. Dílčím cílem bylo teoreticky popsat základní typy a principy fungování Gaussova děla.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Pozorování a zpracování planetkových zákrytů pomocí CMOS kamer
  Autor/ři: Jakub Hadač
  Práce se zaměřuje na vytvoření uceleného pracovního postupu k úspěšnému pozorování planetkového zákrytu. Cílem je poukázat na možnost využití nastupující technologie CMOS. Dále zjednodušit postup zpracování naměřených dat využitím uživatelsky přívětivějších programů PyMOVIE a PyOTE. Hlavním cílem je dále všechny navrhované postupy ověřit v praxi.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Určování atomární struktury povrchů pomocí rozptylu iontů
  Autor/ři: Matyas Výhonský
  V rámci této práce bylo studováno atomární uspořádání povrchů Ir (100) a Co3O4 (111) pomocí metody spektroskopie rozptylu iontů ISS, a jeho případná změna po expozici vodou. Cílem bylo vytvořit univerzální geometrický model rozptylu iontů na povrchu pro interpretaci experimentálních dat, a poté jeho pomocí určit geometrii adsorbovaných molekul H2O na povrchu Co3O4 (111). Za tímto účelem vznikly 3 varianty předpokládané geometrie adsorbovaných molekul vody, které byly dále ověřovány. Oxid kobaltnato-kobaltitý byl vybrán, jelikož kobalt i jeho oxidy mají pro elektrolýzu vody vhodné katalytické vlastnosti a jedná se proto o materiál s velkým potenciálem pro budoucí aplikace v rámci přechodu společnosti k obnovitelným zdrojům energie.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz