Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Rozšíření a překážky aplikace principů Cochemské praxe v České republice
  Autor/ři: Michaela Marta Uhlířová
  Cílem práce bylo zjistit praktické překážky představované nové soudní praxe a možná úskalí v jejím rozšiřování či v její bezprostřední aplikaci v České republice, které mohou ohrozit její rozšiřování k dalším soudům v České republice. Následně na základě tohoto výzkumného zjištění představit možná řešení těchto překážek. Druhým cílem bylo zmapovat současné uplatnění a další rozšiřování tohoto nového způsobu soudní praxe v České republice
  Text práce ve formátu PDF
 2. Lidská svoboda a determinismus u Tomáše Akvinského
  Autor/ři: Benedikt Mrázek
  Vyložit přístup Tomáše Akvinského k problematice svobody vůle v konfrontaci s různými typy determinismu. Zaměřit se systematicky na partikulární problém tzv. intelektuálního determinismu a konfrontovat dosažené výsledky s Tomášovou pozicí.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Umělá inteligence ve vztahu k právu v současné době
  Autor/ři: Valerie Žídková
  Ve své práci SOČ jsem se zabývala roboticko-právní tématikou v současném mezinárodním dění. Předně se snažím poukázat na momentálně řešené problematické úseky, jakými je právní odpovědnost umělé inteligence, zda ji vůbec můžeme považovat za subjekt práva a s tím i spojenou ochranu lidských práv. Cílem této práce je shrnutí a v závěru vyhodnocení zjištěných právních poznatků. Zároveň s tím jako praktická část práce analýza 2 právních případů a poskytnutí možného řešení v oblasti práva umělé inteligence dle současného českého práva.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz