Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 1. Dva klatovské opisy Domine ad Ad juvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba
  Autor/ři: Alžběta Křivohlavá
  Kritická edice (spartace) notového materiálu Domine ad Ad juvandum v a moll a C dur do notačního programu Musescore pro zpřístupnění skladeb dnešním hudebníkům, kteří by mohli mít problém se čtením rukopisu z 18. století, a tím i pro možnost zpřístupnění skladeb soudobým posluchačům. Nalezení nových informací o notovém materiálu, Šimonu Brixim a přepisovatelích jeho skladeb, zkoumaných v této práci. Zpracování místního i širšího dobového kontextu skladeb.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Současná podoba podlužáckého kroje
  Autor/ři: Alžběta Bařinová
  Záměrem práce bylo vytvořit ucelený obraz podoby podlužáckého kroje v první polovině 21. století. Pro lepší uchopení tématu jsem práci rozdělila na teoretickou a praktickou část. První cílem bylo popsat všechny varianty, které se nosí v dnešní době nošené v dnešní době, zmínit historický vývoj a faktory působící na jeho vývoj. Druhým cílem bylo seznámení čtenáře s procesem výroby a údržby podlužáckého kroje a s příležitostmi, ke kterým se kroj na Podluží obléká. Cílem praktické části, v níž jsem se zabývala také vlastním výzkumem, bylo představení trendů, které můžeme sledovat u podlužáckého kroje v současné době, a také přiblížení vnitroregionálních rozdílů daného regionálního kroje.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Práce sportovního fotografa
  Autor/ři: Markéta Křížová
  Hlavním cílem mé práce je čtenáře seznámit s profesí sportovního fotografa. Ukázat, že je to povolání nebo záliba vhodná jak pro muže, stejně tak i pro ženy. Pokusím se vyvrátit mýtus, který o fotografech koluje – „že by to přece mohl zvládnout každý“.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz