Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Peer mediace na středních školách - tvorba mediačních výukových materiálů
  Autor/ři: Ema Zmeškalová
  seznámit s mediací i peer mediací + vytvořit výukové materiály
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Charakteristika celkového vlivu a rizik hraní počítačových her
  Autor/ři: Jan Šíma
  Objektivně popsat pozitivní a negativní dopady hraní videoher a míru vlivu her na respondenty dotazníku. Práce se také zabývá příčinami a dopadem závislosti na hrách a některé teoretické myšlenky práce ověřit na dotazníkovém šetření.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Změna reakční doby v průběhu života
  Autor/ři: Simona Malaková
  Práce se zabývá změnou reakční doby v průběhu života. Reakční doba je čas, který uplyne od okamžiku zaznamenání podnětu do doby, kdy nastane reakce na tento podnět. Reakční doba je úzce spjata se stavem centrální nervové soustavy a změny v ní se zrcadlí do změn v reakční době. Hlavním cílem práce je zjistit, jak moc se reakční doba liší v různých věkových skupinách a zda se mé výsledky shodují s výsledky odborně provedených studií.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz