Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

13. ekonomika a řízení

 1. Daňové úlevy a volba exit strategie u Doplňkového penzijního spoření
  Autor/ři: Gustav Procházka
  Autor si za cíl své práce klade blíže nahlédnout do problematiky výběru naspořených peněz v rámci Doplňkového penzijního spoření. Výsledkem práce by mělo být komplexní zhodnocení jednotlivých exit strategií u DPS. Jednotlivé strategie se totiž liší svou finanční a časovou výhodností, stejně tak i podobou daňových úlev. Dílčím cílem práce je nabídnout odpovědi na otázku, proč se někteří jedinci nechovají optimálně při volbě exit strategie u DPS.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Aplikace technické analýzy na akciový trh
  Autor/ři: Pavel Kletečka
  Práce se zabývá indikátory technické analýzy a jejich aplikací na akciový trh v podobě obchodních strategií. V teoretické části práce jsou shrnuty nejznámější a nejpoužívanější indikátory technické analýzy a je popsáno základní fungování akciového trhu. Praktická část práce má za cíl otestovat různé obchodní strategie vytvořené z indikátorů popsaných v teoretické části, strategie budou poté porovnány na základě jejich profitability a rizikovosti. Nejefektivnější strategie poté budou porovnány s nejpoužívanějšími způsoby investování. Strategie jsou v práci testovány programem vytvořeným autorem speciálně pro účely této práce. Program je navržen tak, aby mohl být použit k dalšímu testování.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Remitence a migrace s kontextem ukrajinské menšiny v České republice
  Autor/ři: Matěj Muroň
  Tato práce se zabývá odchozími remitencemi zČeské republiky. Cílem práce je v teoretické části popsat okolnosti, které utvářejí prostředí migrantů v rámci ekonomické migrace, díky čemuž mohou remitovat. V části praktické jsou analyzovány dvě časově odlišné verze metody výpočtu odchozích remitencí z ČR, přičemž je nahlíženo především na principy sběru výchozích dat. Dalším krokem praktické části je analýza toho, kdo výsledná data dále přejímá, k čemu je konkrétně využívá a co tím pádem mohou ve výsledku ovlivnit. Pro konkrétnější ukázku některých myšlenek a témat slouží v této práci demonstrativní přiklad ukrajinské menšiny v ČR.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz