Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

 1. Algoritmizace s Micro:bit
  Autor/ři: Jan Smutný, Michaela Hübnerová
  Návrh a zpracování úloh z programování pro žáky základních škol tak, aby vyhovovaly novému Rámcově vzdělávacímu programu. Úlohy jsou realizovány za pomocí mikropočítače Micro:bit, který je pro tyto účely vhodný.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Domácí absorpční spektrometrie
  Autor/ři: Jakub Valoušek
  Cílem práce je vyzkoušení alternativních přístupů k výuce na stavbě funkčního zařízení. Záměr práce je uvedení čtenáře do oblasti spektrometrie a sepsání návodu na sestrojení spektrometru v domácích podmínkách a následných měření na něm. Závěr práce shrnuje celý proces z metodického hlediska.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Pikto
  Autor/ři: Jan Tůma, Dominik Plecitý
  Pikto je webová aplikace pro děti, které jsou zasaženy poruchou autistického spektra. Jedná se o digitalizaci nauky piktogramů, které by měly pomoci dětem spojit si psaná slova s obrázkovou verzí. Cílem je zlepšit jejich komunikační dovednosti a zjednodušit tak komunikaci dětí s rodiči, učitely a vrstevníky v dětských skupinách.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz