Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 44. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

 1. Tester baterií
  Autor/ři: Pavel Horský
  Ve své práci SOČ jsem se zabýval principy činnosti a praktickými vlastnostmi elektrochemických akumulátorů. Na základě tohoto rozboru jsem navrhl, realizoval a odzkoušel univerzální tester baterií, který umožňuje měřit všechny základní parametry akumulátorů, včetně výkonových, i celkovou energii, uschovávanou v akumulátoru. Tester obsahuje funkční bloky: řídící jednotka Arduino nano, proudový snímač s integrovaným obvodem INA219, elektronická zátěž včetně snímání zátěžového proudu, obvody ochrany proti přepólování, obvody pro měření napětí baterie na jednotlivých článcích a snímač teploty a řízení ventilátoru. Tester byl vyroben (včetně návrhu a realizace krabičky a desky plošného spoje) a proměřením bylo prokázáno, že splňuje očekávané parametry.
  Text práce ve formátu PDF
 2. BeSafe lights (Interaktivní osvětlení elektrických dopravních prostředků)
  Autor/ři: David Rothbauer
  Vytvořit modul schopný ovládat adresovatelné LED pásky, se schopností reagovat na různé druhy vstupů, s nízkými náklady na výrobu, jednoduše použitelný.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Měření času s vysokým rozlišením
  Autor/ři: Marek Karlíček
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro měřením krátkých časů s vysokým rozlišením pomocí Time-to-Digital konvertoru (TDC) a mikrokontroleru STM32. Detailně charakterizuje přesnost měření a popisuje konstrukcí zařízení se dvěma vstupy. Výsledkem práce je realizované zařízení pro měření času s rozlišením až 6 ps mezi dvěma signály. Dosažené parametry byly ověřeny sérií měření a porovnány s jiným, komerčně vyráběným přístrojem.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz