Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Vliv obnovy tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstvo vodních brouků
  Autor/ři: Tereza Maxerová
  V této práci jsem čtyři roky sledovala vliv obnovy tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstvo vodních brouků. Cílem práce bylo zmapovat celkovou diverzitu vodních brouků na zmíněných lokalitách, zjistit dlouhodobý efekt provedeného managementu na společenstvo vodních brouků a popsat, jaké environmentální faktory ovlivňují strukturu společenstva vodních brouků. Na základě těchto zjištění byl poté navrhnut další efektivní management na studovaném území.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Charakteristika atmosférického aerosolu na české pozaďové stanici v šestiletém časovém rozlišení
  Autor/ři: Vít Novotný
  Práce popisuje kvantitativní a kvalitativní vlastnosti atmosférického aerosolu (AA) na české venkovské pozaďové stanici, hlavním cílem provedené analýzy bylo popsat vliv lidské činnosti na vlastnosti AA a odhadnout jeho zdroje v lokálním i evropském měřítku.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Hlasová aktivita a hnízdní ekologie sluky lesní Scolopax rusticola v České republice
  Autor/ři: Kateřina Žohová
  Přestože je sluka lesní jeden z našich nejpočetnějších ptáků ze skupiny bahňáků v České republice, o její hnízdní ekologii příliš mnoho nevíme. Žije velmi skrytě a nenápadně. Jedinou výjimku činí její tok, během kterého můžeme sluku zaznamenat v lesním prostředí během soumraku od února do července. Napříč Evropou se ale její hnízdní strategie liší, ve Velké Británii a v Rusku ji můžeme nejčastěji zastihnout tokat v květnu až červnu, naopak v Azorách je tomu tak v dubnu a ve Švédsku sluka toká v přibližně ve stále stejné intenzitě během sezóny. Podle české literatury je sluka u nás nejsnáze k zastižení v období příletu a jarní migrace, v březnu až dubnu, s klesající pravděpodobností pozorování do letních měsíců. Tyto informace však často pochází pouze z lokálních záznamů nebo mysliveckých poznatků a podrobnější výzkum hnízdní ekologie a toku sluky lesní u nás nikdy neproběhl. Proto jsem se zaměřila na důkladnější prozkoumání hlasové aktivity a hnízdní ekologie sluky lesní v České republice za pomoci dobrovolných mapovatelů v rámci projektu občanské vědy. Konkrétně jsem zjišťovala: • Jaké faktory ovlivňují výběr hnízdního prostředí sluky lesní; • Jaký je vliv sezóny a nadmořské výšky na hlasovou aktivitu sluky lesní; • Jaký je vliv početnosti sluky lesní na lokalitě na její hlasovou aktivitu; • Jaké jsou dříve neznámé lokality s výskytem sluky lesní zjištěné pomocí projektu slučí hodinovka, popř. jaké je nejspíše aktuální rozšíření sluky lesní v rámci České republiky pro období 2014–2020; • Zdali je možné rozeznat individuální tokající sluky pomocí akustických nahrávek; • Jak bude projekt občanské vědy „Slučí hodinovka“ fungovat se zapojením široké veřejnosti a zda bude vhodné s ním nadále pokračovat.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz