Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Problematika výskytu arsenu na Velharticku
  Autor/ři: Barbora Volfová
  Zmapování problematiky výskytu arsenu ve vodních zdrojích na Velharticku; obsah arsenu v plodinách zalévaných vodou kontaminovanou arsenem; optimalizace metodiky získávání nových zdrojů vody s nižším obsahem arsenu
  Text práce ve formátu PDF
 2. Detekce viru afrického moru prasat pomocí supermagnetických nanočástic
  Autor/ři: Ondřej Rychlý
  Záměrem bylo vyvinout jednoduchou a rychlou metodu přímé detekce viru afrického moru prasat (VAMP). Cílem práce bylo otestovat část této metody – vazbu DNA na supermagnetické nanočástice oxidu železitého a elektrochemickou detekci DNA.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Závislost vybraných fenotypových znaků plemene Welsh Mountain Pony na alele G
  Autor/ři: Martin Dušek
  Výzkum závislosti vybraných fenotypových znaků u koní plemene Welsh Mountain Pony na alele G umožňující potvrzení či vyvrácení jejich semidominantního charakteru. Na základě tohoto výzkumu lze usnadnit určování genotypu těchto koní pro gen G (gray).
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz