Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Hledání nových ligandů k objasnění farmakotoxikologických aspektů myšího konstitutivního androstanového receptoru
  Autor/ři: Nikola Eva Mádlová
  Tato SOČ práce se zabývá studiem přímé aktivace mCAR receptoru ligandem TCPOBOP za následné karcinogeneze a možnostmi, jak jí zabránit. Hlavní cíle této práce byly: (i) objevení potenciálních ligandů myšího konstitutivního androstanového receptoru, (ii) testování interakce 4 vybraných látek definované struktury odvozené od modifikace TCPOBOP s myším konstitutivním androstanovým receptorem metodou gene reporter assay, (iii) testování cytotoxicity daných látek na buněčných liniích HepG2 a (iv) nalezení inhibitorů myšího konstitutivního androstanového receptoru z řady testovaných látek.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 2. Příprava a analýza konjugátu CTX-DFO jako potenciálního nosiče v nukleární medicíně
  Autor/ři: Petra Miškovičová
  Práce se zabývá problematikou přípravy potenciálního radionuklidového nosiče, který se skládá z cetuximabu a squaramid ester derivátu deferoxaminu ve čtyřech různých molárních poměrech. Radionuklidový nosič je součástí radiofarmaka, což je radioaktivní léčivo, které se nejčastěji používá k diagnostice nebo terapii onkologických onemocnění. Příprava konjugátu cetuximabu (protilátka) a squaramid ester derivátu deferoxaminu (chelátor) zahrnuje množství kritických kroků, které mohou vést k poškození molekuly protilátky i samotného chelátoru. Cílem mé práce je stanovit molární poměr obou složek, při kterém dochází k nejmenšímu poškození protilátky, a stanovit tak optimální molární poměr ke konjugaci a násladnému značení radionuklidem.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vliv modré spektrální složky světla na usínání a spánek člověka
  Autor/ři: Vít Pavlík
  Cílem práce bylo ukázat na jednoduchém experimentu, jak snadné je v dnešní době měřit a zkvalitňovat svůj spánek. Zároveň práce hledala souvislost mezi modrým spektrálním složením světla a spánkem, případně dobou usínání. Dále bylo záměrem šířit osvětu kolem modrého světla ve večerních hodinách.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz