Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. Asociace mikrofosilií lokality Štíty (Bystřický litofaciální vývoj České křídové pánve)
  Autor/ři: Aleš Janderka
  Předložená práce si klade za cíl: - zhodnotit současný stav lokality po ukončení těžby cihlářské suroviny - popsat bývalý těžební prostor - v rešeršní části práce prostudovat dostupnou odbornou literaturu, zabývající se geologickou stavbou a paleontologickými nálezy v okolí Štítů a České křídové pánve, také prostudovat články publikované v části Nysa Kłodzka Graben (Sudety, SW Polsko), Kladská kotlina - vlastní terénní práce zaměřit na odebrání vzorků přímo na lokalitě - vytvořit ucelenou kolekci mikrofosilií, podrobit ji dalšímu studiu - porovnat nálezy se vzorky publikovanými v odborné literatuře na dané lokalitě - stěžejní část práce spočívá v determinaci nalezených mikrofosilií a jejich zařazení do systému
  Text práce ve formátu PDF
 2. Terénní průzkum středověkého montánního komplexu Havírna u Štěpánova nad Svratkou
  Autor/ři: Karel Pročka
  Zdokumentovat aktuální situaci montánního komplexu Havírna u Štěpánova nad Svratkou. Zaměřil jsem se na dochované pozůstatky důlních děl, pozůstatky středověké osady, nálezy minerálů, nálezy strusek a archeologické nálezy. Důraz je kladen také na dokumentaci vlivů současné těžby dřeva na lokalitu.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Tvorba 3D modelu vojenského Opevnění v Darkovičkách s využitím bezpilotního systému
  Autor/ři: František Gurecký, Veronika Ciencialová
  Cílem bylo vytvořit 3D model opevnění se všemi náležitostmi a jeho export jako samostatný soubor.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz