Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Vliv krajiny na hnízdní preference a chování blanokřídlých hnízdících ve stoncích
  Autor/ři: Jitka Waldhauserová
  Mým cílem bylo zjistit a zhodnotit rozdíly v hnízdní ekologii blanokřídlých v suchých stoncích rostlin mezi agrárním biotopem (pole) a přirozeným biotopem (vřesoviště), posléze stanovišti, které tvoří jakýsi přechod mezi těmito dvěma biotopy, a to okraj vřesoviště a meze. Zvláště jsem se chtěla zaměřit na včely kyjorožky (Ceratina) a jejich chování. Na základě analýzy hnízd odebraných z dříve rozmístěných hnízdních příležitostí bylo cílem zjistit, jaké druhy prefurují jaká stanoviště, jejich hnízdní strukturu, poměr pohlaví potomků, míru maternální investice a další faktory, a následně posoudit, jak se tyto jevy liší mezi stanovištěmi. Pomocí analýzy mikrosatelitových lokusů jsem také chtěla zjistit, zda se liší počet páření matky u kyjorožky černoreté mezi stanovišti.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Predikce rizika infekce SARS-CoV-2 u savců
  Autor/ři: Vítězslav Havlíček
  Záměrem práce je predikovat riziko infekce SARS-CoV-2 u savců na základě strukturních znalostí o receptorech ACE2 a DPP4. Cílem práce je srovnat aminokyselinové pozice důležité pro vazbu ACE2 a DPP4 na S protein SARS-CoV-2 mezi jednotlivými sekvencemi savců za účelem predikce možného mezidruhového přenosu. Dalším cílem práce je i tvorba fylogenetického stromu a dendrogramu terciárních proteinových struktur a jejich srovnání za účelem srovnání rychlosti evoluce sekvence DNA a struktury proteinu a identifikace živočichů, u nichž je významně odlišná terciární struktura receptoru od fylogenetického stromu na základě DNA.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Imunitní reakce a reparace cílových orgánů po inhalaci rozpustných nanočástic olova
  Autor/ři: Adriena Jedličková
  Cílem práce bylo posoudit vliv inhalace rozpustných nanočástic olova na mikroskopickou stavbu cílových orgánů (plic a jater), na jejich imunitní odpověď a následnou reparaci.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz