Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Deepfake-Analýza postojů veřejnosti k problematice deepfake formátů a představení možných variant řešení
  Autor/ři: Radovan Štencel
  Tato seminární práce se zabývá aktuální problematikou deepfake technologií. Mezi hlavní cíle patří zanalyzovat znalost této technologie širokou veřejností a zjistit, jaké má postoje k navazujícím otázkám. Pomocí experimentu ověřit, nakolik je možné žáky naučit rozpoznávat deepfake formáty. Všechny získané poznatky poté aplikovat do možných variant řešení, které předkládám v závěru práce.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Komparace prezidentských voleb v USA 2016 a 2020
  Autor/ři: Adam Hoško
  Cílem této práce je porovnat prezidentské volby v USA v letech 2016 a 2020 a popsat faktory, které vedly k vítězství Donalda Trumpa v roce 2016 a jeho porážce v roce 2020.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Přezkumy maturitních zkoušek
  Autor/ři: Beata Anastázie Žáková
  Touto prací bych především chtěla zvýšit povědomí o samotné problematice přezkumů maturitních zkoušek a zároveň dopomoci studentům, jak žádost o přezkum výsledků maturitní zkoušky podat a co to obnáší. Dalším záměrem mé práce je i šetření jednání správních orgánů při přezkumu podaných žádostí. Myslím, že by bylo vhodné šetření, které by nám ukázalo zda správní orgány skutečně postupují ve vymezených mantinelech platné legislativy.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz