Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Balduin Lucemburský v kontextu vrcholné evropské politiky 14. století
  Autor/ři: Martin Podzimek
  Hlavním cílem této práce bylo komplexně zmapovat život Balduina Lucemburského, trevírského arcibiskupa a lucemburského hraběte (kolem 1285-1354). Nejdříve jsem stručně popsal historický vývoj lucemburského rodu, čmíž jsem zamýšlel čtenáři přiblížit Balduinovy předky a jejich počínání, jež se mohlo odrazit i v jeho chování. V následujících kapitolách jsem se věnoval všem etapám života Balduina Lucemburského, od dětství až po smrt. Dalším cílem bylo poodkrýt méně známá nebo neznámá fakta, která byla byla ovšem pro evropské dějiny velmi důležitá.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Anabáze stíhačů Josefa Františka, Josefa Balejky, Matěje Pavloviče a Wilhelma Kosarze za druhé světové války
  Autor/ři: Kateřina Jakabová
  Cílem práce je představit čtyři letce, kteří se účastnili druhé světové války, a to na základě vlastního výzkumu, který zahrnoval studium dobových pramenů. Jejich životní osudy jsou zařazeny do dobového kontextu.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Dlouhý příběh jedné D(d)louhé ulice v Chomutově (Přeměna vybraných historických předměstí Chomutova se zaměřením na 2. polovinu 20. století)
  Autor/ři: Radek Voch
  Cílem bylo nalezení každé jednotlivé budovy a její překreslení. Pokoušel jsem se tedy o jakési "vzkříšení" původní ulice. Dále jsem chtěl zjistit, zda bylo odstranění celé této části města opodstatněné. Drobnějším cílem bylo například získání nových zkušeností, které bych mohl v budoucím životě využít.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz