Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 1. Překlad a rozbor vybraných básní ze sbírky "100 Gedichte" Tilla Lindemanna
  Autor/ři: Šimon Bartoň
  Cílem práce bylo přeložit, respektive přebásnit vybrané básně ze sbírky "100 Gedichte" Tilla Lindemanna a podložit jejich překlad rozborem a zdůvodňujícím komentářem. Záměrem je zohlednit jak hledisko kulturní, tak hledisko versologické. Šířeji vytyčeným cílem je zasadit všechny básně do kontextu celé básnické sbírky "100 Gedichte" a do kontextu autorovy tvorby, stylizace a jeho charakteristických motivů.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Kouzla a techniky filmového střihu
  Autor/ři: Marie Šebková
  Práce se zabývá možnostmi střihové skladby, používanými střihovými technikami a jejich vlivem na psychiku člověka. Obsahuje stručnou historii vývoje střihové skladby a jejího významu v kontextu filmové tvorby, obecný úvod a nahlédnutí na práci střihače a popisy jednotlivých aspektů a kritérií ovlivňujících kvalitu střihu. Obsahem praktické části je rozbor krátkého audiovizuálního díla s cílem ověřit zákonitosti popsané v praktické části.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Hmatatelné dědictví a krása účelnosti
  Autor/ři: Jakub Šmíd
  Poskytnou čtenáři přehled nejnovější litomyšlské architektury.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz