Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Vzdělávací panely o lomu u obce Stará Ves
  Autor/ři: Adam Mikunda
  Monitoring kamenolomu a jeho blízkého okolí; vytvoření vzdělávacích tabulí; navrhnutí naučné stezky; zviditelnění lokality
  Text práce ve formátu PDF
 2. Krátkodobý a dlouhodobý efekt filmového násilí na agresivitu diváka
  Autor/ři: Natálie Kikoťová
  Práce se zabývá dlouhodobým a krátkodobým efektem filmového násilí na agresivitu diváka. Cílem teoretické části je vytvořit přehled dané problematiky a pochopit hlavní mechanismy vlivu filmového násilí na diváka. Teoretická část popisuje roli televize v každodenním životě jedince, definuje agresivní chování a vysvětluje mechanismy přesunu agrese z filmu na diváka podle doby jejich působení. Práce zdůrazňuje výzvy, kterým výzkum filmového násilí čelí. Součástí praktické části práce je kvantitativní výzkumný projekt, jehož cílem bylo ověřit teorii krátkodobé emoční desenzibilizace vůči filmovému násilí. Výzkum (n = 30) byl realizován prostřednictvím experimentu, který se skládal z devíti násilných filmových scén a dotazníku zkoumajícího potěšení ze sledování scény a soucit s obětí. Data byla zpracována bayesovským modelováním růstové křivky (BGCM). Výsledky práce naznačují, že po opakovaném sledování násilných scén klesá soucit s obětí. Odhalena byla významná korelace mezi frekvencí sledování násilných filmů a potěšením z násilných scén. Mezi účastníky byly zaznamenány výrazné rozdíly v míře desenzibilizace, což nasvědčuje existenci osobnostních proměnných, které sklon k desenzibilizaci ovlivňují.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Rozdíly vnímané akademické účinnosti u studentů 2. a 3. ročníků gymnázia
  Autor/ři: Eliška Hlaváčková
  Zkoumání rozdílů v přístupu ke studiu mezi studenty s vysokou a nízkou vnímanou akademickou účinností a faktory, které mohou tyto rozdíly ovlivňovat.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz