Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 43. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

 1. Učebnice a materiály pro výuku jazyka C
  Autor/ři: Adam Knedlhans, Miroslav Soukup
  Záměrem práce bylo zlepšení výuky programování jazyka C na naší škole. Cíl naší práce bylo vytvoření materiálů, které nabídnou studentům graficky a obsahově přívětivé prostředí pro své studium. Materiály jsme chtěli koncipovat tak, aby co nejlépe vyhovovaly jak studentům, tak také učitelům. Časovým a tématicky plánem chceme přinést výuce jasný a plně definovaný cíl.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Sada materiálů pro podporu výuky strojírenské konstrukce v SolidWorks
  Autor/ři: Petr Štourač
  Vytvoření komplexní výukové sady, jejíž cílem je studentům stručně, jasně a přehledně demonstrovat postupy tvorby různých prvků v SolidWorks. Sada bude zahrnovat výuková videa, tisknutelné doplňkové materiály a webový portál.
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Posuvná a křídlová vjezdová brána řízená PLC LOGO a Foxtrot s variabilní kabeláží
  Autor/ři: Jakub Smělík, Vojtěch Bursa
  Práce se zabývá návrhem učební pomůcky do školní laboratoře mechatroniky. Při návrhu této práce jsme se snažili rozšířit inventář školních laboratoří a poskytnout studentům nové možnosti výuky. Vychází z praktického užití vjezdových bran a snaží se tuto problematiku studentovi prezentovat co nejsrozumitelněji a nejjednodušeji. Díky výsledku této práce se žáci naučí pracovat s komponenty, jako jsou motory nebo senzory užité v praxi, programovat PLC LOGO a Foxtrot a získají základy z pole elektroniky a automatizačních technologií.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz