Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

8. ochrana a tvorba životního prostředí

 1. Společenstva nočních motýlů (Macrolepidoptera) východní části přírodního parku Údolí Bílého potoka u Veverské Bítýšky
  Autor/ři: Martin Švejnoha
  V rámci zkoumané oblasti vybrat 5 lokalit a stručně je charakterizovat, poté provést opakované sběry nočních motýlů. Determinovat všechny zaznamenané jedince a vypreparovat dokladové exempláře, nakonec analyzovat získaná data a zhodnotit význam sledované oblasti pro biodiverzitu Macrolepidoptera.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Význam narušovaného prostředí pod vedením vysokého napětí pro lokální druhovou diverzitu a početnost ptáků
  Autor/ři: Jakub Hrouda
  V této práci jsem se zaměřil na význam přítomnosti pravidelně narušovaného prostředí pod vedením vysokého napětí v lese na ptačí společenstva. Přesto, že některé předchozí studie naznačují, že by průseky procházející lesním prostředím mohly být pro ptáky atraktivní a mohly by mít pozitivní vliv na diverzitu druhů a početnost jedinců, nikdo se na toto téma ještě detailně nezaměřil. Krom vlivu průseku pod vedením na diverzitu a početnost ptáků jsem se také zaměřil na dopad tohoto krajinného prvku na ohrožené druhy a konkrétní řády ptáků. Zajímal jsem se také o vliv míry vzrůstu vegetace pod elektrickým vedením na ptáky.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Dlouhodobé telemetrické sledování časoprostorových aktivit orla mořského
  Autor/ři: Šárka Odstrčilová
  Cílem mé práce bylo zhodnotit časoprostorové aktivity orla mořského, jeho preferované biotopy a určit pro něj ideální podmínky.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz