Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

6. zdravotnictví

 1. Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres
  Autor/ři: Jana Nguyenová
  Hlavním cílem bylo objasnění schopnosti buněk maligního melanomu přežít extrémní metabolický stres a přispět tak k rozvoji nových terapeutik pro léčbu maligního melanomu. K dosažení tohoto cíle bylo nutné: · zjistit životaschopnost buněk při absolutním zamezení přístupu živin · zjistit životaschopnost buněk při inhibici hlavních drah energetického metabolismu · analyzovat molekulární mechanismy umožňující přežití buněk.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vliv léčiva aminofylinu na draslíkový inward rectifier proud u lidských srdečních buněk
  Autor/ři: Natálie Carbolová
  Aminofylin, léčivo skládající se z theofylinu a ethyldiaminu používané pro své bronchodilatační účinky v klinické praxi, zvyšuje riziko vzniku arytmií, zejména fibrilace síní. Vzhledem k významné roli změn inward rectifier draslíkových proudů v patogenezi fibrilací jsme se v rámci této práce rozhodly provést pilotní studii vlivu aminofylinu v klinicky relevantních koncentracích na jeden z těchto proudů, proud IK1, u lidských srdečních buněk.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Úloha proteinu PARP1 při regulaci aktivity nádorového supresoru p53
  Autor/ři: Denisa Patková
  Analyzovat význam PARP1 pro regulaci alternativního sestřihu mRNA pro MDMX, otestovat možnost ovlivnění exprese MDMX v buňkách melanomu pomocí inhibitorů PARP, otestovat možnost ovlivnění aktivity p53 v buňkách melanomu pomocí inhibitorů PARP
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz