Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

5. geologie, geografie

 1. Asociace fosilií z lokality Štíty (bystřický litofaciální vývoj české křídové pánve)
  Autor/ři: Aleš Janderka
  Práce je zaměřena na studium společenstev křídové fosilní fauny a ichnofauny pocházející z odkryvu bývalé cihelny v obci Štíty. V rámci projektu jsem rešeršně popsal geologickou stavbu české křídové pánve se zaměřením na bystřický litofaciální vývoj. Zpracoval jsem také přehled paleontologických výzkumů na lokalitě. V terénu jsem zhodnotil současný stav lokality a odebral reprezentativní vzorky fosilní fauny a ichnofauny, které jsem následně určil a systematicky zpracoval. Stěžejní částí práce je systematické a paleoekologické zpracování kolekce fosilií z této lokality.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Foraminifery a jiné mikroorganismy z lochkovu a pragu českého devonu Barrandienu
  Autor/ři: Jiří Bruthans
  Vybrat a určit foraminifery a jiné mikrofosílie ze vzorků poskytnutým RNDr. Ladislavem Slavíkem, CSc. z lomu Požáry
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Vyhledávání přirozených vývěrů minerální vody v okolí lázní Teplice nad Bečvou
  Autor/ři: Hana Koryčánková
  Cílem této práce je zdokumentovat přirozený přeliv minerálních vod (kyselek) do řeky Bečvy, který probíhá převážně na jejím levém břehu.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz