Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

4. biologie

 1. Úloha fytochromů v regulaci exprese auxinových transportérů v hypokotylech rajčete Solanum lycopersicum L.
  Autor/ři: Anna Hýsková
  Tato práce navazuje na předchozí práci SOČ, v rámci které byly navrženy hypotézy popisující vliv světla na růst rostlin skrze fotoreceptory červeného světla fytochromy a fytohormony auxiny. Cílem letošní práce bylo zjistit o těchto mechanismech další podrobnosti, konkrétně: - ověřit, zda modré a červené světlo skutečně ovlivňuje polární transport auxinu zvyšováním či snižováním exprese genů pro přenašeče auxinu SlLAX a SlPIN - zjistit, jak se mění hladina endogenních auxinů v hypokotylech rostlin v závislosti na experimentálních světelných podmínkách - zjistit, jestli se hladina přirozených auxinů u jednotlivých genotypů rajčete (Solanum lycopersicum L.) liší
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Testování vlivu fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách
  Autor/ři: Ema Grofová
  Cílem této Středoškolské odborné činnosti bylo určit vliv několika růstových faktorů, konkrétně FGF1, FGF2, FGF7, FGF9, FGF10 a HGF na epitel mléčné žlázy.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Vliv VEGF růstového faktoru na diferenciaci kmenovýh buněk směrem k hladkému svalu
  Autor/ři: Veronika Musílková
  Zjistit účinek růstového faktoru VEGF při diferenciaci kmenových buněk tukové tkáně na buňky hladkého svalu.Určit složení média nejvhodnějšího pro diferenciaci tukových kmenových buněk směrem k buňkám hladkému svalu sledováním míry exprese markerů hladkého svalu a tvorby cytoskeletálních struktur typických pro hladký sval
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz