Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

2. fyzika

 1. Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverznı́ metody
  Autor/ři: Marco Souza de Joode
  Cílem práce bylo najít hraniční podmínky použití inverzní metody, která se používá pro výpočet tvaru asteroidů na základě světelných křivek. Výpočty byly prováděny na příkladu asteroidu (511) Davida, který byl pro tuto práci pozorován autorem i jinými pozorovateli, ale i na velké řadě jiných asteroidů.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22 a konstrukce mikropumpy
  Autor/ři: Šimon Sukup
  Cílem práce bylo korelovat měření mechanické deformace slitiny Ni-Mn-Ga složením blízkým stechiometrickému s optickými pozorováními a výsledky použít pro charakterizaci pohybu hranic dvojčatění. Dále bylo cílem srovnat měření pseudoplastické deformace a magnetizace vzorků z energetického pohledu. V neposlední řadě jsem si vytyčil za cíl zkonstruovat peristaltickou mikropumpu na bázi magneticky indukované krystalové reorientace (MIR) a nalézt nejjednodušší možnou fixaci vzorku za co nejrychlejší možné výměny.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Dynamický rozptyl světla
  Autor/ři: Martin Čmel
  Postavení aparatury, která bude schopna analyzovat nanočástice metodou dynamického rozptylu světla. Aparaturu chci následně charakterizovat a srovnat ji s komerčně používaným přístrojem.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz