Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 1. Bajka o včelách Bernard Mandeville
  Autor/ři: Helena Kamrlová
  Cílem této práce je prostřednictvím jeho nejvýznamnějšího díla upozornit na význam osobnosti Bernarda Mandevilla a představit jeho přínos jak v ekonomii, tak i v jiných oborech. Dalším cílem je poskytnout první kompletní překlad Bajky o včelách, který by mohl být dále využíván.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Rozbor řetězových e-mailů a hoaxů a průzkum jejich šíření mezi seniory
  Autor/ři: Miroslav Harant
  Cílem práce je především zanalyzovat vzorek 184 nashromážděných tzv. řetězových e-mailů a hoaxů (především v období říjen-listopad 2019) s cílem nalézt konkrétní znaky, témata a jevy, které mají všechny tyto e-maily společné, pokud nějaké. Zároveň také rozebrat nejčastěji zasažená témata těchto zpráv, kde to je možné, tak i zdroje a poté definovat, dle čeho lze řetězový e-mail rozeznat a jaký je jejich celkový narativ. Druhá praktická část práce se zaměřuje konkrétně na věkovou skupinu seniorů a snaží se zjistit, jak moc jsou těmito e-maily zasaženi a v jaké míře jim jsou vystavováni. Cílem je také případně určit, co způsobuje, že jim senioři věří (popř. nevěří).
  Text práce ve formátu PDF
 3. Kosmický prostor a nebeská tělesa v mezinárodním právu veřejném
  Autor/ři: Aneta Vacková
  Cílem práce je shrnout dosavadní právní úpravu kosmického prostoru a nebeských těles, poukázat na problematické úseky a nedořešené otázky právního režimu vesmíru, demonstrovat využití daných norem v praxi, porovnat kosmický prostor s ostatními mezinárodními prostory a aplikovat aktuální právní úpravu kosmického prostoru a nebeských těles ve vztahu k různým aspektům kolonizace Marsu.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz