Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

16. historie

 1. Vyšetřování zázraků v Dubu nad Moravou na počátku 18. století
  Autor/ři: Daniel Kadlec
  Cílem práce je popsat vyšetřování údajných zázraků na vznikajícím poutním místě v Dubu nad Moravou, vedené v letech 1728 - 1729 olomouckou biskupskou konsistoří, a prezentovat na tomto příkladu doposud jen spoře popsaný fenomén církevních a právních dějin.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Příběh Oldřišky Keithové
  Autor/ři: Kateřina Lněničková
  Cílem mé práce bylo zmapovat konkrétní případ dopadu totalitních praktik na lidský osud a zasadit jej do širšího rámce politických procesů 50. let 20. století.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Osudy Viléma Rajnera na pozadí doby 20. století
  Autor/ři: Jan Vilém Rajner
  Práce má demonstrovat propojení osudů jedince s veřejným děním a dějinami 20. století. Ukázat tedy vzájemnou koexistenci mikrohistorie a velkých dějin. Poskytnout co nejlepší odpovědi, na které jsem si položil v úvodu otázky.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz