Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby

 1. Obrázku, co je ti? aneb Exkurz do restaurování obrazů
  Autor/ři: Kateřina Mrázková
  Mezi hlavní cíle práce patří zrestaurování obrazu tak, aby všechny použité metody byly nedestruktivního charakteru a přispěly tedy k záchraně části kulturního dědictví. Dále správně sepsaná restaurátorská zpráva, která může sloužit jako příklad, podle kterého se můžou řídit např. studenti vysokých škol restaurátorských. Nedílnou součástí práce je dokázání, že i v humanitně orientovaných oborech je zapotřebí věd přírodních. Bez znalostí chemie by restaurátor mohl použít nevhodné metody a látky, čímž by dílo poškodil a šel by proti etickému kodexu restaurátora. Zároveň má práce přiblížit teoretickou i praktickou část restaurování (a případně konzervování) širší veřejnosti, čímž by mohlo dojít k rozšíření povědomí o tomto pro umělecké objekty důležitém oboru.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  Autor/ři: Lukáš Ulma
  Hlavním cílem mé práce bylo vytvoření kvalitní fotodokumentace a sjednocení co největšího množství informací, které se dají o kostele Nanebevzetí Panny Marie dohledat či zjistit. Nalezené informace jsou v jednotlivých zdrojích neúplné nebo zahrnují pouze jednu problematiku (například majitele nebo architekturu). Touto prací chci také v mnoha již zmíněných ohledech rozšířit a doplnit svou původní ročníkovou práci na totožné téma. Sjednocené informace z mé práce budu publikovat ve vytvořeném turistickém Průvodci kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově, který bude dále obsahovat mapku kostela i popis jeho interiéru, jež pomůže návštěvníkům s orientací v kostele. Mým osobním cílem bylo také naučit se pracovat s historickým materiálem. Velmi poučný pro mne byl též překlad a následný výtah historických textů ze 17. a 18. století. Během práce jsem si také díky použité literatuře osvojil mnoho pojmů z názvosloví interiéru kostela.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Folklor na Hradecku
  Autor/ři: Eliška Dvořáková
  Cílem práce je charakteristika lidové kultury na Hradecku, jako je např. lidový tanec, hudba či udržování tradic v současnosti. Autorka práce především nově zpracovala kapitolu o hradeckém lidovém kroji a věnuje se podrobnému popisu kroje jako celku i popisu jednotlivých krojových součástí. Od popisu se odvíjí návrhy na rekonstrukce lidového oděvu, z níž vycházejí i návrhy krojů pro budoucí použití pro hradecké folklorní soubory.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz