Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

 1. Mentální trénink mladých tenistů
  Autor/ři: Nicole Victoria Hrbková
  zjistit aktuální míru využití mentálního tréninku jako součásti sportovní přípravy mladých tenistů ve věku 13-19 let; sestavit dotazník s cílem konkrétněji určit, v jaké oblasti mentální přípravy mají sportovci rezervy; navrhnout praktická cvičení, korespondující s otázkami vstupního testu, vhodná ke zdokonalení mentální odolnosti hráčů; předat vybranému okruhu respondentů obálku s materiály k vyplnění, s cílem získání zpětné vazby o dosažených výsledcích souvisejících se zvýšením mentální odolnosti (po provádění mentálních cvičení po dobu jednoho měsíce); vyhodnotit výsledky aplikace mentálního tréninku do přípravy jednotlivých tenistů
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Analýza vztahů mezi závislostním chováním na interneu a kognitivními funkcemi u adolescentů
  Autor/ři: Petr Navrátil
  Cílem práce bylo posoudit vztah mezi vybranými proměnnými. Mezi hlavní zkoumané proměnné patřila závislost na internetu a kognitivní funkce, v rámci kterých se dále samostatně rozlišily exekutivní funkce. Práce si dále klade za cíl zmapovat situaci na středních odborných školách zakončených maturitní zkouškou v Ostravě, přičemž výsledky mohou pomoci k dalšímu pochopení problematiky závislosti na internetu a zhodnocení míry rizika pro jeho užívání ve vztahu ke kognitivním funkcím.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Korelace míry zdrženlivosti a vybraných volních vlastností u dětí předškolního věku provedenou modifikovaným Marshmallow testem
  Autor/ři: Jáchym Valeš
  Cílem práce bylo definovat hodnoty korelačních koeficientů vybraných volních vlastností (seberegulace/zdrženlivost, iniciativa, samostatnost, uměřenost, odpovědnost) a počtu úspěšně ukončených etap v rámci modifikovaného Marshmallow testu
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz