Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

13. ekonomika a řízení

 1. Analýza potenciálních a realizovaných dopadů projektu Nové Hedvábné stezky
  Autor/ři: Jakub Hampl
  Zkoumání efektu čínského projektu Nové Hedvábné stezky na objem trhu. Část práce se zaměřuje na důležitost projektu pro Českou republiku.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Univerzitní spin-off firmy v České republice
  Autor/ři: Lukáš Paruch
  Zmapování české univerzitní spin-off scény, porovnání informací (média × praxe) a případné vyvrácení některých mýtů, zjistit jaké aspekty brání rozvoji start-up firem v ČR nejvíce (pomocí komparace s některými státy západní Evropy), získání co nejvíce nových a relevantních informací týkajících se této problematiky, posouzení významu univerzitních spin-off firem v ČR vzhledem k možnému budoucímu posunu ČR na žebříčku konkurenceschopnosti.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Studentská šedá ekonomika na SŠ
  Autor/ři: Oldřich Kučera
  Hlavní náplní této práce je prozkoumání finanční otázky života středoškolského studenta. Konkrétněji práce cílí na problematiku tzv. studentské šedé ekonomiky. V úvodu práce jsou vytyčeny výzkumné otázky a stanoveny její cíle. Teoretická část se zaměřuje na vymezení finanční situace studentů SŠ; popsání šedé ekonomiky, coby hlavního teoretického základu, jakož i vyvození prvotních principů, jimiž by se měl středoškolský šedý trh řídit. Praktická část se věnuje vyhodnocení výsledků vzešlých ze sociologického dotazníkového šetření, zkoumajícího rozšíření šedé ekonomiky na SŠ. V celé práci je klíčová snaha vyvodit na základě dotazníkového šetření a jiných výzkumných metod obecné závěry. Napříč dílem nechybí ani samotné zamyšlení autora nad celou problematikou, jakož i včlenění jeho subjektivních zkušeností do výzkumu samotného.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz