Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

 1. Sbírka atraktivních experimentů z biologie
  Autor/ři: Magdalena Ambrozková
  Příspěvek k zatraktivnění experimentální výuky biologie na středních školách Cílem bylo sestavit sbírku experimentálních úloh, tuto sbírku otestovat na středních školách a zhodnotit přínos sbírky ke zatraktivnění výuky
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. Tvorba hydrodynamického radiálního čerpadla jako učební pomůcky
  Autor/ři: Jakub Vlk
  Cílem práce je návrh, výpočet, konstrukce a výroba zjednodušeného funkčního modelu hydrodynamického radiálního čerpadla, který by měl pomoci žákům středních škol technického zaměření s pochopením problematiky lopatkových strojů, konkrétně problematiky hydrodynamických čerpadel. Zároveň by měl sloužit jako potvrzení toho, že to, co se v předmětu Stavba a provoz strojů učíme při aplikaci v praxi opravdu funguje. Měl by tedy propojit teorii s praxí. Mým dalším cílem je, aby do čerpadla bylo, když pracuje, vidět, což by mohlo zajistit žákům jetě více pomoci při pochopení.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 3. Stereomikroskop ve výuce biologie a přírodopisu
  Autor/ři: Nela Klusová
  Svou prací bych chtěla rozšířit myšlenku, že praktická cvičení by měla být součástí hodin biologie a přírodopisu. Jako podporu této myšlenky vidím hotovou učební pomůcku, která by učitelům ulehčila práci při přípravě a realizaci výuky formou praktických cvičení.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz