Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

 1. Ampalyzer - Analyzátor zesilovačů
  Autor/ři: Jan Šlehofer
  Cílem práce bylo vytvořit přístroj, který je schopný změřit parametry nízkofrekvenčních zesilovačů zvuku jako jsou amplitudová frekvenční charakteristika, zesílení, výstupní výkon, harmonické zkreslení a harmonické zkreslení se šumem. Samotný přístroj kombinuje 3 části: funkční generátor, obvod vzorkující napětí na generátoru a na výstupu měřeného zesilovače, a dále obvod vzorkující proud do zátěže. Výstup ze vzorkovacích obvodů lze zobrazit na obrazovce ve formě osciloskopu, voltmetru, ampérmetru a wattmetru nebo na nich provést uvedené analýzy a zobrazit výsledky na obrazovce či data zapsat na externí datové médium. Tento proces je poloautomatický.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  
 2. MĚŘENÍ RIZIKOVÝCH VLASTNOSTÍ LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ
  Autor/ři: Martina Hanusová
  Obsahem této práce je studium rizikového chování Li-ion akumulátorů (LIA) při extrémním namáhání (ohřev, zkrat, přebíjení) a návrh a ověření principu měřící aparatury vhodné pro charak-terizaci tohoto chování. LIA jsou v současnosti hlavním zdrojem energie pro elektronické výrobky a jejich rozšíření se bude dále zvětšovat s narůstajícími počty vozidel s elektrickým pohonem, zároveň však představují značné riziko vzhledem ke své výbušnosti v havarijních situacích
  Autor/ři nedal/i souhlas se zveřejnením práce.

 3. Tux-Man pro FPGA
  Autor/ři: Martin Přívozník
  Cílem práce bylo vytvořit klon známé arkádové hry pomocí číslicového návrhu a realizací na programovatelném hradlovém poli. Nejdůležitější součástí bylo nastudování principů číslicového návrhu a obsáhlá teoretická část.
  Text práce ve formátu PDF
  Přílohy práce: stáhnout přílohu  

soc.cz