Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 42. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

1. matematika a statistika

 1. Zajímavá využití algebraické teorie čísel
  Autor/ři: Zdeněk Pezlar
  Cílem práce je uvést čtenáře do studia algebraické teorie čísel a aplikovat její metody na řešení jistých obtížných diofantických rovnic. V první kapitole definujeme kvadratické zbytky a ukážeme, co s nimi dokážeme řešit a co ne. V dalších kapitolách pak představíme jisté důležité oblasti algebraické teorie čísel a na konci práce naše poznatky zužitkujeme řešením několika vybraných rovnic.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Generování pseudonáhodné posloupnosti nad konečným tělesem pomocí Möbiovy funkce
  Autor/ři: Václav Zvoníček
  Cílem této práce je generovat pseudonáhodnou posloupnost nad konečným tělesem pomocí Möbiovy funkce. U posloupnosti jsou zkoumány její vlastnosti a testována náhodnost členů.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Hausdorffova dimenze fraktálních množin
  Autor/ři: Kateřina Panešová
  Cílem mé práce je představit čtenáři matematickou teorii popisující fraktální množiny. Jedná se o úvod do fraktální geometrie, podaný formou srozumitelnou studentům středních škol se zájmem o matematiku. V práci shrnuji základní poznatky z teorie míry, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky, a doplňuji je o své úvahy, jež směřují čtenáře k porozumění odbornému tématu a k přemýšlení nad významem definic a vět. V praktické části užijeme získané teoretické poznatky k výpočtům Hausdorffovy dimenze fraktálních množin.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz