Archiv prací SOČ


WebArchiv - archiv českého webu
Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako. V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho.


« zpět na hlavní stránku

Archiv prací pro 41. ročník SOČ

« zpět na výběr oboru

7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

 1. Studium chemické podstaty fyzikální dormance semen hrachu setého (Pisum sativum L.)
  Autor/ři: Veronika Babyrádová
  Hlavním cílem mojí práce bylo pokusit se stanovit látky, které z chemického hlediska ovlivňují fyzikální dormanci semen po teplotním cyklování. Dále jsem se snažila upozornit na tuto problematiku, která velmi úzce souvisí se zemědělskou činností a ovlivňuje kvalitu a kvantitu úrody. Chtěla jsem také k této prozatím neprobádané problematice přispět novými poznatky.
  Text práce ve formátu PDF
 2. Vliv životaschopnosti gamet a teploty prostředí na efektivitu šlechtění polyploidních rostlin
  Autor/ři: Alžběta Poštulková
  Cílem mé práce bylo zkoumáním pěti různých teplot (20, 26, 30, 33 a 37 °C) přispět k porozumění procesům ovlivňujících vznik a životaschopnost neredukovaných gamet, pomocí kterých může docházet k formaci polyploidních rostlin, které jsou hojně využívané jako hospodářské plodiny. Zajímalo mě, která z použitých teplot měla největší vliv na vznik životaschopných neredukovaných gamet, a zda bude mít na rostliny větší vliv dlouhodobé vystavení vyšší teplotě (odběr po dvaceti dnech) nebo teplotní šok z přesunu do vyšší teploty (odběr po dvou dnech). Dále jsem zkoumala, zda bude mít ploidní úroveň rostliny vliv na pravděpodobnost vzniku neredukovaných gamet. K tomu jsem využila skutečnosti, že dvě z mnou zkoumaných populací byly tetraploidní a jedna diploidní.
  Text práce ve formátu PDF
 3. Selekce genotypů pšenice seté (Triticum aestivum L.) odolných vůči stresu suchem pomocí zkoumání kořenového systému
  Autor/ři: Natálie Rudolfová
  Cílem je zhodnotit vliv odlišnosti kořenového sytému různých odrůd pšenice seté na stres suchem a studovat aktivitu antioxidačních enzymů (askorbát peroxidasy a gaujakol peroxidasy) v kořenech těchto rostlin, dále zjistit, zda by se měření aktivity antioxidačních enzymů v kořeni dalo použít jako první indikátor k selekci rostlin odolných vůči stresu suchem.
  Text práce ve formátu PDF

soc.cz